Ředitelství Povodí Vltavy a.s. – Praha, Holešovice

„Rozšíření administrativních prostor“

Lokalita

Praha, Holešovice

Detaily projektu

Architektonická studie souboru staveb Generálního ředitelství Povodí Vltavy v Praze, vycházela z požadavku rozšíření kapacity administrativních, archivních, společenských a reprezentativních prostor potřebných pro rozvoj státního podniku. Koncept architektonického návrhu vycházel z rekonstrukce stávající historické budovy a současně s návrhem jednotlivých objektů (novostaveb) se zajištěním propojenosti do celkového komplexu. Dominantním prvkem hlavní rekonstruované historické budovy byla prosklená přístavba pro reprezentativní účely spojené s možností plánovaných výstav. Vstupní prostor před těmito objekty byl umělecky umocněn dřevěnou pochozí lávkou, která se klene přes vodní prvek s kamenným sousoším. Samozřejmostí byl i návrh vnitro-areálového parkoviště a řešení sadových úprav se zatravněním.

Copyright © 2015 - 3D architects s.r.o.

set line